Извънкласни дейности

   Училището дава знания и възпитава. В това е неговата същност. Но за истинското училище това не е достатъчно.

   Защото уроците не свършват, ученето изморява, а човек трябва и да си почива, да се забавлява, да намира време за любимите неща.

   Тогава идва времето на СИП-овете, в които учениците се занимават с нещата, които ги вълнуват или са им безкрайно интересни и забавни. И тази традиция е толкова стара – почти колкото училището.

 

   Днес в СОУ „Васил Левски“ извънкласните дейности са:

  • Вокални групи

  • Защита от бедствия, аварии и катастрофи

  • Информационни технологии

  • Мажоретни състави

  • Клуб „Млад аниматор“

  • Млади приятели на армията

  • Религия

  • Спортни клубове

  • Хореография

  • Хор