Вокални групи

Вокална група „Приятели“

с ръководител Анита Илиева

1

   Дейността на вокалната група допринася за развитието на певчески умения и навици, сценична култура, интерес и емоционална обвързаност както с българската популярна музика, така и със световните хитове. В репертоара на групата са включени песни с различна тематика, подходящи за различни празници – училищни и градски.

   Изявите на групата на училищно и регионално ниво допълнително мотивира учениците и спомага за формиране на характер, възпитава, дисциплинира и обогатява емоционално!

Вокална група „Славейче“

с ръководител Радка Паунова

2