Информационни технологии

СИП Информационни технологии

collage_photocat

От няколко години се провежда СИП „Информационни технологии“ в начален курс.
При работа в часовете, учениците подобряват правописа, комуникативните си умения, обогатяват речника си.
Чрез неизчерпаемите ресурси на глобалната мрежа, на компютърната система и софтуерните продукти учебният процес е по-интересен и приятен за учениците. Конкуренцията между фирмите производителки на софтуер е довела до наличието на богат избор от материали, които са много по-атрактивни от учебниците и учебните помагала.
Компютърът, като средство за обучение, е универсален – няма учебна дисциплина, при която да не е полезен, и това трябва да се използва максимално.

Това очерта и целите, които фиксирахме за СИП „Информационни технологии“:

  • Изграждане на първоначална представа за основните информационни дейности и тяхното предназначение.
  • Овладяване на първоначални умения за работа с компютърна система.
  • Повишаване на комуникативната култура и провокиране на интерес към информационните технологии.
  • Използавне на компютърната система и на глобалната мрежа в обучението. Учениците не просто да придобиват чисто технически знания и умения, а да се обучават чрез възможностите, които предоставят компютърът и глобалната мрежа.
  • Придобиване на навици за ползване на компютърната система и на ресурса на глобалната мрежа за подготовка и по другите учебни предмети.
  • Формиране на траен интерес и позитивно отношение към ученето въобще.