Хор

4

   Училищният хор е с богата история.

   Създаден през, днес хорът е съставен от ученици от 7. до 12. клас и наброява над 50 участници. Диригент е Анита Илиева, корепетитор – Русанка Русанова.

   Основната му задача е да продължи изграждането на музикалната култура и вокалните умения на учениците. В репертоара са включени основно възрожденски песни и песни, обвързани тематично с патрона на нашето училище – Васил Левски.

   Важно е да се създаде интерес и да се изграждат умения за индивидуална и колективна творческа изява и активност, да се развиват умения в областта на школуваното пеене и да се формира интерес към хоровата музика. Но още по-важно е, че пеенето в хора създава добър вкус и дава музикална култура, която остава за цял живот.