Проекти и конкурси

Конкурс „Моето писмо до Дядо Коледа“

   На 21 декември 2017г. на Коледен празник в камерната зала на НЧ „Васил Левски – 1861 г.” – Карлово бяха прочетени най-добрите детски писма, участвали в конкурса „Моето писмо до Дядо Коледа”, организиран за дванадесета поредна година от Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” – Карлово.
Тази година в конкурса участваха 85 деца на възраст от 7 до 12 години. Жури в състав: Цветана Георгиева – журналист, кореспондент на в-к „Марица”, Росица Костова и Златка Видолова преподаватели по български език и литература, отличиха най-добрите.
В първа възрастова група:
– На първо място е класирано писмото на Мина Христова Инджова – ІIІв клас СУ „Васил Левски” – Карлово;
– На второ място – писмото на Николия Василева – ІIІв клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
– На трето място – писмото на Светлозара Керемедчиева – ІIа клас СУ „Васил Левски” – Карлово;
– Поощрителни награди получиха: Мария Славчева – ІIІв клас ОУ „Райно Попович”, Ванеса Иванова – ІI а клас и Мадлен Рогачева ІIІ д клас СУ „Васил Левски” – Карлово;
Във втора възрастова група:
– На първо място е класирано писмото на Симона Паунова – – ІVд клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
– На второ място – писмото на Станко Неделев – Vг клас СУ „Васил Левски”;
– На трето място – писмото на Мартин Семков – Vг клас СУ „Васил Левски”;
– Поощрени бяха писмата на Георги Рачев – Vг клас, Александър Славов – Vг клас, Надежда Бахлова – клас и Дуйгу Караали – Vг клас СУ „Васил Левски”.

Благодарим на всички участници и техните ръководители и им пожелаваме още много успехи!


Проект „Дейности в гората за ограничаване на климатичните промени“, организиран от Българско движение „Син флаг“

по програма „Учим за гората“

Участниците в проекта за България през пилотната 2017-2018 учебна година са СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово, НБУ”Михаил Лъкатник” – гр. Бургас и СУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Бургас. Координатори за нашето училище са госпожа Павлинка Стефанова и госпожа Богдана Калъчева, които в периода 24-26 ноември 2017 г. взеха участие в първата среща между партньорите по проекта, проведена в гр. Атина, Гърция. По време на тридневната среща бяха представени презентации за изменението на климата, бяха проведени семинари за финализиране на учебните материали и бяха демонстрирани добри практики, уроци и други дейности.

Проектът се организира в партньорство с организации-членки на Фондацията за екологично образование от Гърция, Кипър, Румъния и България и е спонсориран от TETRA PAK. Продължителността му е септември 2017 – септември 2018 година. Темата на проекта е свързана с въздействието на промяната на климата върху горите, особено в нашия регион, както и необходимите мерки срещу промяната на климата. Проектът е свързан и с Глобалните цели за устойчиво развитие – част от политиката на Фондацията за екологично образование, чиито представител за България е Българско движение „Син флаг“.


Проект „Дейности в гората за ограничаване на климатичните промени“

СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово в партньорство с ТП „ДГС Карлово“ и с Дирекция „НП Централен Балкан“ осъществиха занимания в гората по метода на горска педагогика и като част от проект „Дейности в гората за ограничаване на климатичните промени“. В дейностите по проекта участваха ученици от 8а,б,в клас и 10 „б“ клас, които работиха както по събирането на материали за гората, по изработването на различни презентации и постери, така и в открити дейности в Резерват „Сучурум“, където поставиха къщички за птици и указателни табели.

Проектът е част от програма на Българско движение „Син флаг“   https://www.facebook.com/bulblueflag/: Learning about the forest и по-специално „Forest Action for Climate Change Mitigation“. В тази програма участват само три училища от България, а СУ „В. Левски“, с координатори госпожа Павлина Стефанова и госпожа Богдана Калъчева бяха избрани да представят своите дейности на международна конференция в Атина, Гърция на 24-25 ноември 2017г.

Награда от конкурса „1000 стипендии“

Елена Генчева, ученичка в 11 „а” клас на СУ „Васил Левски ” – град Карлово участва в конкурса „1000 стипендии“ с художествен текст на тема:

„Отворих книгата на 84 страница и …“

и получи награда поощрителна стипендия.

Нейната история е под формата на дневник на 17 годишната Лена проследяващ ежедневната ѝ борба с болестта прозопагнозия, за това как се справя в отношенията си със заобикалящите я хора.

Поздравления за Елена и още много награди!


Участие в международна конференция по дейност eTwinning

От 28 до 30 септември 2017 г. Богдана Калъчева, старши учител по английски език в СУ „Васил Левски“ – Карлово, взе участие в тематична конференция “LEARNING TO THINK IN A DIGITAL SOCIETY” в Атина, Гърция. Включването на наш представител в значимото международно събитие стана възможно след като госпожа Калъчева спечели обявения от Националното звено за координация по дейност eTwinning – България конкурс за избор на участници.

Ето какво сподели тя с нас след завръщането си: „По време на конференцията говориха познати за запалените иТуинъри лица – Ан Гилеран (педагогически мениджър на eTwinning ) и Руте Баптиста (педагогически експерт към Централното звено за координация по дейност eTwinning – Брюксел, Белгия), а паралелните сесии бяха водени от световноизвестни лектори като Майлс Бери, Хесус Морено и др. Организаторите от Националното звено за координация по дейност eTwinning – Гърция се бяха погрижили не само за отличната техническа обезпеченост и безпроблемно протичане на конференцията, но и за приятния престой на участниците през трите дни в Атина. Ако трябва да обобщя идеята на събитието в едно изречение – изчислителното мислене (computational thinking) не трябва да се свързва само с компютърните специалисти. То представлява универсално приложим начин на мислене и набор от умения за решаване на проблеми. В наши дни ролята на училището е активно да използва новите технологии и да експериментира с нови модалности при разнообразни обстоятелства, за да накара учениците да разсъждават, да си сътрудничат и да проявяват творчество в процеса на обучение. Изчислителното мислене, критичното мислене, решаването на проблеми, креативността, оригиналността и стратегическото мислене са сред най-важните умения, които учителите трябва да развият в учениците си, за да могат последните да отговорят на изискванията, които поставя пазарът на труда.“


Нови съвместни дейности с

БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ „СИН ФЛАГ“

Две години СУ „Васил Левски“ работи по проект „Да намалим отпадъците“, финансиран от Фондация WRIGLEY чрез Международната координация на Програма „Екоучилища“.

            През пролетта на 2016 г. СУ „Васил Левски“- град Карлово посрещна гости от Великобритания – директора и зам. директора на училище Blacon High в град Честър, и представител на Обществения съвет. Гостите бяха впечатлени от училището, от доброто ниво на владеене на английски на нашите ученици, от топлото посрещане и интерес от деца и учители. След последваща визита от наша страна в Англия, подписахме споразумение за сътрудничество между двете училища.

            Първата съвместна дейност беше именно по проекта „Да намалим отпадъците“ и се осъществи по случай Global Action Days през ноември. Обявихме конкурс за изработка на изделия от отпадъчни материали в двете училища – рисунки на тема за опазване на околната среда за ученици от начален курс; предмети за коледна украса, облекла и сувенири от хартия, метал, пластмаса, найлон, дърво – ученици от 9 до 16 год. Подготвихме изложба на предметите, училищните свети оцениха най-интересните творби. Предметите бяха продадени на Коледен базар, средствата се използват за благотоворителност.

            През учебната 2016/2017 г. дейността ни по проекта имаше за задача да създаде умения и навици у учениците за разумно потребление на хартия, като част от голямата цел – опазване на природата. Продуктите, които изработихме от рециклирана хартия: информационни брошури за значението на разделното събиране на отпадъци и разумното потребление на хартия; табла и рекламни материали за урок по английски език на тема „The Earth in Danger” в 6 клас; листовки „Моите правила за опазване на природата“.

            Тази учебна година училището ни е одобрено да работи по две международни програми, ръководени от Българско Движение “Син флаг”.

            Програмата „Учим за гората“ е насочена към усвояване на знания за гората, формиране на положително отношение към нея, възпитаване на интелектуални /екологично мислене/, нравствени /екологично съзнание/ и естетически качества и правила на поведение. Тя провокира загриженост за състоянието на гората, чрез разкриване на нейното значение за хората и връзката между нея и човека, развива интерес към изучаването й, необходимост от контакт с нея. Стимулира търсещата дейност на децата за задоволяване на интелектуалните им потребности, изгражда естетически усет към природата, чрез създаване на условия за приятни и дълбоки преживявания при съприкосновение с нея.

            Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньори от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта проект „Да се храним разумно! – глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 – 2020г.“ /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.


Еколагер „Другият през моите очи“

Да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема – това беше причината през месец юли Центърът за развитие на човешките ресурси и Информационният център „Европа Директно” – София да обявят конкурс за ученическа разработка на тема „Другият през моите очи”. На 21 август станаха ясни резултатите от конкурса, а сред отличените работи беше и тази на екипа Мариела Тодорова и Мишел Танева от 11Б клас с ръководител Богдана Калъчева (учител по английски език), СУ „Васил Левски“ – Карлово. Наградата за техния труд беше участие в четиридневен ученически лагер в гр. Панагюрище (10-13 септември 2017 год.), в който се включиха екипи и от останалите седем наградени училища от всички краища на страната. В Панагюрище училището ни представяха също Цветослава Ганашева от 11Б и Савина Вълкова от 10Б клас. През изминалата учебна година Цветослава, също като Мишел и Мариела, работи в групата по интереси „Творческо писане“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Калъчева, а Савина неизменно отразяваше всички важни събития от училищния живот, което я направи безценен участник в еколагера, посветен на фотографията.

Събитието беше открито с встъпителни думи от Милена Караангова от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Организаторите на конкурса представиха работата на ЦРЧР, ИЦ „Европа Директно“ – София, както и възможностите за учениците и училищата, които дава програма „Еразъм+“. Дадена беше и информация за Европейският потребителски център – България и ситуациите, при които българските потребители могат да потърсят съдействието на служителите му. През този ден също участниците в лагера научиха повече един за друг чрез различни игри за разчупване на леда.

През втория ден всички училища представиха разработките, с които са участвали в конкурса, а след това минаха през редица обучителни теми: теория на фотографията и работа на терен (под вещото ръководство на фотографа Калин Костов и модела и фотограф Мария Димитрова), снимки в интернет пространството и eTwinning проектите и Е-safety чрез eTwinning (умело представени от eTwinning посланиците Надежда Станкова и Цветанка Тодорова).

Третият ден изненада участниците с демонстрация на мокър колодиев процес (фотографска техника от XIX век), след това бяха проявени снимките, заснети по-рано и така работата на деца и обучители получи материално изражение. Следобедната програма също беше интензивна – след историческата обиколка на град Панагюрище екипите представиха работата си пред господин Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Всеки си тръгна от еколагера със сертификат и незабравими спомени.

С разработката на екипа ни можете да се запознаете – тук.