ПДГ

За учебната 2018/2019 година

СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПДГ:

– Възможности за изучаване на чужд език и хореография (по желание на родителите).

Заявление за записване в подготвителна група образец