ПДГ

За учебната 2016/2017 година

СОУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПДГ:

– Две групи с възможности за изучаване на чужд език и хореография (по желание на родителите).

Заявление за записване в подготвителна група образец