След 8 клас

За учебната 2017/2018 година СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС

 профил „Технологичен“ (Информационни технологии)

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Английски език, Български език и литература 

Балообразуване:

  • средния успех от свидетелство на завършено основно образование
  • годишните оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършено основно образование