Консултации

График за провеждане на консултации

през 201/2018 учебна година

Име на учителя

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час /от-до

М. Манчева

БЕЛ

понеделник

1315 – 1400

Р. Минчева

История и цивилизация

вторник

1245 – 1330

И. Апостолова

БЕЛ

понеделник

1325 – 1400

Д. Димитрова

БЕЛ

понеделник

1320 – 1400

Г. Боюклиев

БЕЛ

понеделник

1325 – 1400

Е. Присадова

БЕЛ

понеделник

1320 – 1405

Д. Литова

БЕЛ

петък

1245 – 1325

М. Комбова

БЕЛ

НЕ

петък

вторник

1245 – 1325

 1330 – 1410

З. Стефанова

БЕЛ

петък

1245 – 1325

П. Брайков

БЕЛ

вторник

1245 – 1325

Ст. Христова

БЕЛ

Немски език

вторник

1245 – 1325

1330 – 1415

П. Стефанова

АЕ

вторник

1245 – 1325

Н. Киряков

АЕ

вторник

1330 – 1415

Н. Четинова

АЕ

понеделник

1240 – 1325

З. Минкова

АЕ

вторник

1245 – 1325

Д. Тодорова

АЕ

вторник

1245 – 1325

Б. Калъчева

АЕ

понеделник

1325 – 1405

Н. Палчева

АЕ

понеделник

1320 – 1400

К. Рашид

АЕ

сряда

1245 – 1325

П. Начева

Математика

сряда

1235 – 1315

Д. Герова

Математика

понеделник

1325 – 1405

Ст. Неделева

Математика

Физика и астрономия

понеделник

вторник

1325 – 1410

 1330 – 1410

Ив. Груева

Математика

вторник

1245 – 1415

Т. Лилов

Математика

четвъртък

1245 – 1325

Ст. Ботева

Физика и астрономия

понеделник

1320– 1405

А. Мазълова

И и ИТ

понеделник

1320 – 1405

Т. Дечева

И и ИТ

вторник

1330 – 1410

А. Минев

ИТ

четвъртък

1245 – 1330

И. Арабаджиева

И и ИТ

вторник

1330 – 1410

П. Иванова

И и ИТ

сряда

1245 – 1325

И. Найденова

И и ИТ

понеделник

1320 – 1400

Др. Драгнев

Биология и ЗО

Химия и ООС

петък

четвъртък

1330 – 1430

1330 – 1430

А. Николова

Биология и ЗО

четвъртък

1330– 1415

В. Георгиева

ЧП

вторник

1245 – 1325

А. Божинова

Химия и ООС

понеделник

1325 – 1425

М. Аргирова

С. Бистрашка

География и икономика

География и икономика

вторник

четвъртък

1325 – 1415

1330 – 1410

П. Гънчева

История и цивилизация

четвъртък

1325– 1405

Цв. Пачова

История и цивилизация

понеделник

1315 – 1400

Н. Стойкова

Философски цикъл

сряда

1235 – 1315

А. Илиева

Музика

четвъртък

1245 – 1325

Р. Русанова

Музика

петък

1235 – 1315

Д. Парталски

Изобразително изкуство