Учебна 2012/2013 година

 

Класирани ученици на олимпиадите за национален кръг

Философия

Cveti

 • Цветелина Добрева Чолакова – 11 клас

           есето може да прочетете тук


Класирани ученици на олимпиадите за областен кръг

История и цивилизация

 • Георги Дончев Учкунов – 12 клас

Биология и здравно образование

 • Весела Стайкова Попова – 7 клас
 • Ангел Светозаров Радков – 9 клас

Английски език

 • Александрина Николаева Угренова – 9 клас
 • Вяра Красимирова Белорешка – 9 клас
 • Екатерина Бисерова Стоянова – 9 клас
 • Георги Дончев Учкунов – 12 клас

Химия и опазване на околната среда

 • Венелин Георфиев Цвятков – 9 клас

Философия

 • Цветелина Добрева Чолакова – 11 клас

Информационни технологии

 • Катерина Мануелова Янова – 8 клас
 • Михаил Драгомиров Георгиев – 6 клас
 • Меди Халимова Беберова – 6 клас
 • Нора Здравкова Гиргинова – 6 клас
 • Тодор Стаменов– 5 клас

Математика

 • Весела Стайкова Попова – 7 клас

Физика

 • Виктория Миленова Спасова7 клас  –  I-во място в област Пловдив
 • Радослав Руменов Найденов – 7 клас
 • Весела Стайкова Попова – 7 клас
 • Надежда Христова Иванова – 7 клас
 • Мария Иванова Кацарова – 7 клас