Откриване на учебната 2017/2018 година

Тържественото откриване на учебната година ще бъде на 15.09.2017г. (петък) от:
9.00 часа за начален курс
10.00 часа за среден и горен курс, както и за учениците от

IVа клас с класен ръководител Д. Маринова и

IVв клас с класен ръководител А. Враджева

Всички ученици от горен курс да бъдат с ученическа униформа.

Важно съобщение за всички пътуващи ученици!

На 15.09.2017 г.  тръгване на автобусите от населени места:

  • с. Войнягово – 8:30 ч.
  • с. Каравелово – 8:15 ч.
  • с. Васил Левски – 8:30 ч.
  • гр. Баня – 8:30 ч.
  • обратен курс – 12:00 ч.
  • кв. Сушица – по установената транспортна схема