Съобщение

СУ „Васил Левски“, гр. Карлово е център за провеждане на областния кръг на математическото състезание за ученици от I-ви до XII-ти клас

„Европейско кенгуру“.

Областният кръг на състезанието ще се проведе на 17.03.2018г. от 11:00 до 12:30 часа за всички ученици от I-ви до XII-ти клас.

Учениците да се явят до 10:30 часа в СУ „Васил Левски“, гр. Карлово в деня на състезанието.

Заявките за участие се приемат онлайн до 11.03.2018г. и трябва да съдържат следната информация за участниците – населено място, име на училището, трите имена и класа на ученика.

Линк за заявка за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLiFPjA-qV0hAgUbgF1eStBStBt-PEKKQ4A4y9pabgvqqglA/viewform

Декларация за несъгласие за публикуване на резултатите – подписва се от родител/настойник или от ученика, ако е пълнолетен и се представя в училището – център, в което се явява в деня на провеждането на състезанието: изтеглете от тук.