Съобщение за пътуващите ученици

Маршрутно разписание за специализиран превоз:
  • Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово (начален курс) – тук
  • Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово (среден курс) – тук
  • Карлово – Васил Левски – Карлово (среден курс/начален курс) – тук
  • Карлово – Васил Левски – Карлово (начален курс) – тук
  • Карлово – Калофер – Карлово (среден курс) – тук
  • Карлово – Баня – Карлово (среден курс) – тук