Списъци на учениците от I-ви и V-ти клас за учебната 2019/2020 година

1а. клас – класен ръководител Боряна Козичкова, списък на учениците – тук

1б. клас – класен ръководител Катя Дернева, списък на учениците – тук

1в. клас – класен ръководител Татяна Писачева, списък на учениците – тук

1г. клас – класен ръководител Даниела Тарапанова, списък на учениците – тук

5а. клас – класен ръководител Ваня Георгиева, списък на учениците – тук

5б. клас – класен ръководител Иванка Груева, списък на учениците – тук

5в. клас – класен ръководител Нели Христова, списък на учениците – тук

5г. клас – класен ръководител Стоянка Неделева, списък на учениците – тук