Покана

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГР. КАРЛОВО

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛИ,

На 11.12.2019 г. от 17,30 часа в каб. №1 на сградата на СУ „Васил Левски” гр. Карлово, намираща се на ул. „Стремски полк” № 6, ще се проведе отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство при СУ „Васил Левски” гр. Карлово.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Училищното настоятелство.

Докладва: Н. Георгиева

Председател

2. Избор на Управителен съвет.

Докладва: М. Манчева

            Предложения за членове на Управителния съвет се приемат в писмена форма в деловодството на училището или на електронна поща sou_v_levski_karlovo@abv.bg в срок до 09.12.2019 г. или в хода на събранието.

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                                Председател на УС на УН