Покана

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

,,УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ СУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КАРЛОВО – тук

Коледни пожелания

Днес учителите бяхме приятно изненадани от Жани Славкова от 12Б клас, Петя Нешева от 10А клас, Дара Христова и Ивана Андреева от 9А клас, които отправиха пожелания за топлина, обич и светли празници.

Може да прочетете творбите на:
Жани Славкова „Молитва за щастие…“
Петя Нешева „Коледна Нощ“
Дара Христова „Бяла нощ“
Ивана Андреева „Коледа“

Съобщение

От проведения на 17.12.2019 г. в училището

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

събраната сума е 2 196 лева.

Средствата са разпределени за подпомагане на деца в нужда от нашето училище – по 549 лв. за четирима ученици.