Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-95 / 23.01.2023 г. на РЗИ Пловдив и Заповед № РД09-106 / 24.01.2023 г. на МОН, дните от 25.01.2023г. до 31.01.2023г. се определят за неучебни – тук

Междусрочната ваканция е от 01.02.2023г. до 05.02.2023г., съгласно Заповед № РД-09-4036 / 30.08.2022 г. на МОН.

Учебните занятия започват на 06.02.2023г. (понеделник) със седмично разписание за втори учебен срок.