Галерия

Кой казва, че училището е скучно?

Кой го вижда само в сиво-черната гама?

Нашите фотообективи го видяха различно – вижте го и вие: пъстроцветие и настроение цари и в часовете, и на спортните площадки и в залите, където творим и се забавляваме.