Клас на месеца

Клас за пример – учебна 2019/2020 година 

На 07.10.2020 год. председателя на МКБППМН – Карлово г-н Антон Минев връчи плакет и грамота на номинираните в конкурса „Клас за пример“.

Конкурсът е организиран от МКБППМН с цел превенция отпадането от училище. Представители на 9б. клас при СУ „Васил Левски“, с класен ръководител г-жа Докова и на 5. Клас на ОУ “ Христо Г. Данов“ – гр. Клисура, с класен ръководител г-жа Василева получиха наградите. Класовете спечелиха своите призови места за I-ви уч. срок на уч. 2019/2020 год.

Пожелаваме им да бъдат пример за всички ученици, все така активни, изпълнени с идеи, достойно да представят своето училище в общината и извън нея.


Клас на годината 2017/2018г.

VIIБ клас с класен ръководител г-жа Димитрия Герова е носителя на наградата от конкурса, организиран от МКБППМН – „Клас на годината” за учебната 2017/2018 г., която е еднодневна екскурзия. Класът избра да посети красивия град Трявна.
Пътуването беше изпълнено с много емоции, усмивки и незабравими моменти.

Пожелаваме им да бъдат все така отговорни, упорити и с лекота да постигат целите си.

Снимката е линк към галерия


Връчване на наградата „Клас на месеца“

На 19.09.2018 г. Секретаря на МКБППМН – г-жа Нели Минчева връчи голямата награда на Конкурса „Клас на месеца”, организиран от МКБППМН – Карлово.
Еднодневна екскурзия в страната и плакет „Клас на годината 2017/2018” получи VІ б клас/ сега VІІ б/ от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово с класен ръководител г-жа Димитрия Герова. Те избраха да посетят гр. Трявна.

Учениците не са допуснали неизвинени отсъствия през изминалата уч. година и имат получени най – много награди за „Клас на месеца”.

Г-жа Нели Минчева им пожела да бъдат все така инициативни, редовно да посещават училище и да представят достойно своя град и училище.

Конкурсът „Клас на месеца” продължава и тази уч. 2018/2019 г. като инициатива на МКБППМН – Карлово за намаляване броя на отпадналите ученици.

Заявлението за участие трябва да съдържа информация, както за броя на неизвинени отсъствия, така и за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез КОЛЕКТИВНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО и ЗАДРУЖНО УЧАСТИЕ на учениците от класа през месеца.

„БЪДИ ОТГОВОРЕН – ПРИСЪСТВАЙ В ЧАС”
НАГРАДАТА СИ ЗАСЛУЖАВА!


Председателят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Карлово – Антон Минев, връчи на 9 т.м. грамоти и плакети на номинираните в конкурса „Клас на месеца“ за януари и февруари 2018-а.
Наградите получиха представители на паралелките и техните класни ръководители.
За януари във втора възрастова група бе награден VІб клас от СУ „Васил Левски” – Карлово с класен ръководител Димитрия Герова. В трета възрастова група наградата получи ІХа клас от същото училище с класен ръководител Пенка Гънчева.
Във ІІ-ра възрастова група награден отново е Vг клас от СУ „Васил Левски” Карлово с класен ръководител Иван Шаламанов.

Честито на наградените!

Източник: МКБППМН Карлово

На 19.01.2018г., Секретаря на МКБППМН – Нели Минчева връчи грамота и плакет на Vг клас от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово. Те достойно заслужиха „Клас на месец ноември и месец декември“ 2017 г.
ІХа клас получи своя приз в третата възрастова група – Горен курс и станаха „Клас на месец ноември”.

Честито на наградените! Желаем им здраве, нови творчески успехи и мотивация да се борят за голямата награда „Клас на годината” .

Конкурсът на МКБППМН – Карлово „Клас на месеца” продължава и през новата учебна 2017/2018 г. Целта е превенция отпадането на ученици от образователната система.
На 29.11.2017 г., Секретаря на МКБППМН – Нели Минчева връчи грамота и плакет на Vг клас и на VІІІб клас от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово. Учениците достойно заслужиха своята награда „Клас на месец октомври” и в двете възрастови групи.
Желаем им здраве, нови творчески успехи и мотивация да се борят за голямата награда „Клас на годината” – еднодневна екскурзия в страната.