180г. Васил Левски, 180г. безсмъртие!

Навършват се 180 години от рождението на Апостола. Да се пише за него е и лесно, и трудно. Лесно, защото духът му живее във всеки един от нас. И трудно, защото за него са изписани планини от хартия и реки от мастило -от гибелта му през 1873 г. та чак до наши дни.

„Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“

Топ 1000 на училищата в България според матурата по български език и литература в 12 клас (2017)

За поредна година СУ“Васил Левски“ е в ТОП 100 по резултати на учениците на матурата по български език и литература!

Вижте резултатите тук

Важно за седмокласниците и техните родители относно обявяване на резултатите от първи етап на класиране

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени до 27 юни 2017г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН  https://priem.mon.bg

За паралелките с профил „Физическо възпитание и спорт“ списъци на класираните ученици са налични в училището с утвърден държавен план-прием по профила.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат предоставени на училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., с приемно време от 8 до 18ч., като подават следните документи:

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища

Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017г. 

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017г.