Световна седмица на парите

Учениците от учебна компания “ДЕНК” от XIб клас, с ръководител Спаска Бистрашка, се включиха активно в инициативата Световна седмицата на парите, която тази година се провежда от 27.03.2017г. до 02.04.2017г.

Младите и предприемчиви момичета изработиха редица проекти, подчинени на темата на инициативата: Учи, Спестявай, Печели. Те съставиха и проведоха анкети в няколко училища в гр. Карлово, които имаха за цел да проучат финансовата грамотност на ученици от 6 до 12 клас .

След старателно обобщение на резултатите от анкетата, те бяха анализирани от г-жа Нели Герджикова, управител на клон на банка ДСК, гр. Карлово. Г-жа Герджикова бе гост-лектор на проведения открит урок в СУ “Васил Левски” гр. Карлово, посветен на финансовата грамотност на младите хора, на тенденциите и новостите в банковите услуги.

След урока, тя любезно даде интервю за участниците в УК “ДЕНК“,

компания на Джуниър Ачийвмънт.