Начален курс

   Вече имаме нов компютърен кабинет в начален курс! Децата с огромно вълнение седнаха пред новите компютри и проведоха първите си часове.

   Изключителна емоция за учениците е и новооткритата зала за занимания по интереси, оборудвана с компютър, мултимедия и кинект, който учителите и възпитателите ще използват не само за разнообразяване на учебния процес, но и за забавление в свободното време.

снимката е линк към албум "ИКТ – начален курс"


Envision

Часовете на четвъртокласниците се разнообразяват и с използването на образователния софтуерен продукт Envision. В тази система всеки ученик разполага с мишка, като всички мишки са свързани с един обикновен персонален компютър или училищен сървър. Курсорите на всички тези мишки се визуализират на един работен екран, прожектиран с проектор. Курсорът на всеки ученик е в различна форма и/или цвят, така че да предизвиква интереса на децата – напр. дракон, калинка и др.Уроците са забавни и децата са активни. На екрана се визуализират напр. въпроси, на които учениците трябва да изберат един от няколко възможни отговора. Системата записва всички отговори и активността на всички ученици.

????????????????????????????

снимката е линк към албум "Envision"