Част от историята ни

   снимката е линк към албум „История“

   Учителите от СУ „Васил Левски“ и в миналото, и днес носят у себе си духа на възрожденските даскали, не се примиряват с бездуховността и обезличаването на ценностите, работят с апостолска скромност и всеотдайност не само за образованието на младите хора, но и за изграждането им като достойни граждани на съвременното общество.

   Те знаят, че философията на учителската професия е да умеем да даваме и да не бързаме да получим. А успехите на учениците ни даряват с усещането, че сме участници в космическото чудо да създаваме човеци.

   А тези човеци си заслужават усилията. Те са смели и дръзки, уверени в себе си, готови да превземат света.

М. Манчева

директор на СОУ „В. Левски“