Проектно базирано обучение

През месец октомври бяха проведени първите  уроците в начален етап на основно образование в училище с използване на проектно-базирано обучение.

Учениците от групата за целодневна организация на учебния ден /ІІв клас/ с учител г-жа Елена Куртева проведоха в детския отдел на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ занимания по интереси на тема „Семейството“. Чрез творчески игри, драматизации и групова работа второкласниците показаха познанията си за традициите, ценностите и всичко, което крепи и сплотява семейството. Гостите, учители и ученици от ОУ“ Георги Бенковски“ гр. Бургас, разгледаха изложбата от проектите на учениците.

Урок в Градския исторически музей на тема „I’m from Bulgaria“ организира и проведе г-жа Стоянка Нончева с учениците от ІVв клас. Те научиха интересни факти за историята на нашия град. Споделиха, че чрез участието си в проекта ще се опитат да популяризират Карлово сред учениците от страната. Събраната и обработена информация, учениците използваха за своите презентации.

С програмата „Scratch 2“ в часовете по компютърно моделиране  и с помощта на г-жа Мария Стойчева, четвъртокласниците изработиха презентации, които представиха на английски език.