Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас  за учебната 2020/2021 година

Iа клас  Чавдарина Манолова

Iб клас  Розалина Маринска

Iв клас  Мария Юрукова

Iг клас    Христина Кънева

Iд клас  Христина Донкова

IIа клас    Боряна Козичкова

IIб клас    Катя Дернева

IIв клас    Татяна Писачева

IIг клас    Даниела Тарапанова

IIIа клас    Диана Маринова

IIIб клас    Стефка Генова – Гешева

IIIв клас    Елена Куртева

IIIг клас    Станимира Вълкова

IVа клас   Златка Ковачева

IVб клас    Светлана Маркова

IVв клас    Ганка Юнакова

IVг клас    Мария Нейкова

IVд клас    Венета Васева

Vа клас    Мария Минковска; МУЦ

Vб клас   Минка Мишевска; кабинет 1

Vв клас  Дафина Тодорова; МУЦ

Vг клас   Иван Шаламанов; кабинет 2

Vд клас    Недялка Четинова – МУЦ

VIа клас     Ваня Георгиева; кабинет 6 

VIб клас     Иванка Груева; кабинет 4 

VIв клас     Нели Христова; кабинет 7 

VIг клас   Стоянка Неделева; кабинет  9

VIIа клас     Спаска Бистрашка; кабинет 3

VIIб клас     Александър Враджев; кабинет 8

VIIв клас     Тодор Лилов; кабинет 19 

VIIг клас   Мария Дочева; кабинет  18

VIIIа клас  Донка Литова; кабинет 17

VIIIб клас   Анелия Николова; кабинет 16

VIIIв клас    Цветелина Пачова; кабинет 15 

IXа клас   Елена Присадова; кабинет 13 

IXб клас    Мария Иванова; кабинет 23 

IXв клас  Димитрия Герова; кабинет 24 

Xа клас    Мария Аргирова; кабинет 14  

Xб клас    Нина Докова; кабинет 25 

Xв клас   Таня Колева; кабинет 20

XIа клас     Петър Брайков; 28

XIб клас    Богдана Калъчева; кабинет 26  

XIв клас   Даниела Генчева; кабинет 12

XIIа клас     Пенка Гънчевакабинет 31

XIIб клас     Тотка Маджарова; кабинет 27

XIIв клас     Стоянка Христова; кабинет 29

XIIг клас    Зорница Минкова; кабинет 30