Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас  за учебната 2021/2022 година

Iа клас   Нена Станева

Iб клас    Светлана Маркова

Iв клас    Ганка Юнакова

Iг клас    Галина Неделчева

Iд клас    Венета Васева

IIа клас  Чавдарина Манолова

IIб клас  Розалина Маринска

IIв клас  Мария Юрукова

IIг клас    Христина Кънева

IIд клас  Христина Донкова

IIIа клас    Боряна Козичкова

IIIб клас    Катя Дернева

IIIв клас    Татяна Писачева

IIIг клас    Даниела Тарапанова

IVа клас    Диана Маринова

IVб клас    Стефка Генова – Гешева

IVв клас    Елена Куртева

IVг клас    Станимира Вълкова

Vа клас    Мария Колева; кабинет 1 МУЦ

Vб клас   Станка камбурова; кабинет 2 МУЦ

Vв клас  Георги Белчев; кабинет 3 МУЦ

Vг клас   Радка Георгиева; кабинет 2

Vд клас    Зорница Минкова; – кабинет 1

VIа клас    Мария Минковска; кабинет 3

VIб клас    Минка Мишевска; кабинет 4 

VIв клас    Дафина Тодорова; кабинет 9 

VIг клас  Иван Шаламанов; кабинет  8

VIд клас   Недялка Четинова; кабинет 7

VIIа клас    Ваня Георгиева; кабинет 6

VIIб клас     Тодор Лилов; кабинет 13

VIIв клас    Нели Христова; кабинет 14 

VIIг клас  Стоянка Неделева; кабинет  15

VIIIа клас  Спаска Бистрашка; кабинет 17

VIIIб клас   Петя Трифонова; кабинет 16

VIIIв клас    Александър Враджев; кабинет 20 

IXа клас  Донка Литова; кабинет 29 

IXб клас    Анелия Николова; кабинет 19 

IXв клас  Цветелина Пачова; кабинет 18 

Xа клас    Елена Присадова; кабинет 23  

Xб клас    Мария Иванова; кабинет 25 

Xв клас  Димитрия Герова; кабинет 24

XIа клас    Тотка Маджарова; 28

XIб клас    Нина Докова; кабинет 26  

XIв клас   Таня Колева; кабинет 30

XIIа клас  Стоянка Христова; кабинет 31

XIIб клас   Богдана Калъчева; кабинет 27

XIIв клас     Даниела Генчева; кабинет 21