Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас  за учебната 2022/2023 година

Iа клас   Диана Маринова

Iб клас    Стефка Генова-Гешева

Iв клас    Анастасия Враджева

Iг клас    Станимира Вълкова

IIа клас  Нена Станева

IIб клас  Светлана Маркова

IIв клас  Ганка Юнакова

IIг клас    Галина Неделчева

IIд клас  Венета Васева

IIIа клас    Чавдарина Манолова

IIIб клас    Розалина Маринска

IIIв клас    Мария Юрукова

IIIг клас    Христина Кънева

IIIд клас    Христина Донкова

IVа клас    Боряна Козичкова

IVб клас    Катя Дернева

IVв клас    Татяна Писачева

IVг клас    Даниела Тарапанова

Vа клас    Нели Христова; кабинет 7

Vб клас   Ваня Георгиева; кабинет 6

Vв клас  Стоянка Неделева; кабинет 29

Vг клас   Янка Минева; кабинет 17

VIа клас    Мария Колева; кабинет 23

VIб клас    Станка Камбурова; кабинет 9

VIв клас    Георги Белчев; кабинет 18

VIг клас  Силвия Иванова; кабинет  2

VIд клас   Зорница Минкова;  МУУЦ 1

VIIа клас    Мария Минковска; МУУЦ

VIIб клас     Минка Мишевска;  STEM – мат.

VIIв клас    Дафина Тодорова; кабинет 19

VIIг клас  Иван Шаламанов; кабинет  14

VIIд клас  Недялка Четинова; кабинет  20

VIIIа клас  Богдана Калъчева; кабинет 16

VIIIб клас   Тодор Лилов; кабинет 25

VIIIв клас    Даниела Генчева; кабинет 30

IXа клас  Спаска Бистрашка; кабинет 3

IXб клас    Петя Трифонова;  МУУЦ 3

IXв клас  Александър Враджев; МУУЦ 2

Xа клас    Донка Литова; кабинет 31

Xб клас    Анелия Николова; кабинет 27

Xв клас  Цветелина Пачова; кабинет 8

XIа клас    Христина Томанова; кабинет 13

XIб клас    Мария Иванова; кабинет 26

XIв клас   Димитрия Герова; кабинет 24

XIIа клас  Тотка Маджарова; кабинет 4

XIIб клас   Нина Докова; кабинет 28

XIIв клас   Таня Колева; кабинет 15