Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас  за учебната 2023/2024 година

Iа клас   Боряна Козичкова

Iб клас   Катя Дернева

Iв клас    Даниела Тарапанова

Iг клас    Татяна Писачева

IIа клас   Диана Маринова

IIб клас    Стефка Генова-Гешева

IIв клас    Анастасия Враджева

IIг клас    Станимира Вълкова

IIIа клас  Нена Станева

IIIб клас  Светлана Маркова

IIIв клас  Ганка Юнакова

IIIг клас    Галина Неделчева

IIIд клас  Венета Васева

IVа клас    Чавдарина Манолова

IVб клас    Розалина Маринска

IVв клас    Мария Юрукова; МУЦ

IVг клас    Христина Кънева

IVд клас    Христина Донкова; МУЦ

Vа клас    Мария Минковска; МУЦ

Vб клас    Анна Юнакова; кабинет 19

Vв клас    Дафина Дуракова; кабинет 23

Vг клас    Иван Шаламанов; кабинет 14

VIа клас    Нели Христова; кабинет 7

VIб клас   Ваня Георгиева; кабинет 6

VIв клас  Стоянка Неделева; кабинет 29

VIг клас   Янка Минева; кабинет 17

VIIа клас   Минка Мишевска; МУЦ

VIIб клас    Станка Камбурова; кабинет 9

VIIв клас    Георги Белчев; кабинет 18

VIIг клас  Силвия Иванова; кабинет  28

VIIд клас   Зорница Минкова;  МУЦ 1

VIIIа клас    Тотка Маджарова; кабинет 30

VIIIб клас   Нина Докова; кабинет 2

VIIIв клас  Мария Аргирова; кабинет 4

IXа клас  Богдана Калъчева; кабинет 16

IXб клас   Тодор Лилов; кабинет 25

IXв клас    Даниела Генчева; кабинет 20

Xа клас  Спаска Бистрашка; кабинет 3

Xб клас    Петя Трифонова;  кабинет 15

Xв клас  Александър Враджев; МУЦ 2

XIа клас    Донка Литова; кабинет 31

XIб клас    Анелия Николова; кабинет 27

XIв клас  Цветелина Пачова; кабинет 8

XIIа клас    Христина Томанова; кабинет 13

XIIб клас    Мария Иванова; кабинет 26

XIIв клас   Димитрия Герова; кабинет 24