Преподаватели

        Чрез силата на интелигентността ние постигаме най-доброто!

Педагогическа колегия:

  • 71 с висше образование
  • двама с първа професионално-квалификационна степен
  • доказан професионализъм
  • голяма отговорност пред ученици и родители
  • отворени към новостите
  • готови да отговарят на предизвикателствата на съвременното образование
  • отстояващи и развиващи доброто в българската образователна традиция