Гимназиален етап

Богдана Калъчева – английски език

Зорница Минкова – английски език

Кямил Рашид – английски език

Дафина Тодорова – английски език

Недялка Четинова – английски език

Нина Палчева – английски език

Павлинка Стефанова – английски език

Тотка Маджарова – английски език

Татяна Балашова – английски език

Донка Литова – български език и история

Елена Присадова – български език и литература

Иван Шаламанов – български език и литература

Станка Камбурова – български език и литература

Таня Колева – български език и литература

Златка Видолова – български език и литература

Васил Кинанов – български език и литература

Стоянка Христова – немски език

Десита Горова – испански език

Антония Василева – информатика и информационни технологии

инж. Ирена Арабаджиева – информатика и информационни технологии

инж. Пенка Иванова – информатика и информационни технологии

инж. Татяна Дечева – информатика и информационни технологии

д-р Ирина Найденова – информатика и информационни технологии

Минка Мишевска – информационни технологии, математика

инж. Елена Начева – информационни технологии
Петя Трифонова – информационни технологии, математика

Антон Минев  –информационни технологии

Димитрия Герова – математика

Мария Колева – математика

Стоянка Неделева – математика и физика

Тодор Лилов – математика

Анелия Николова – биология и здравно образование

Нели Христова – биология и здравно образование, човекът и природата

Ваня Георгиева – химия, човекът и природата

Мария Иванова – химия и опазване на околната среда

Стойка Ботева – физика и астрономия

Цветелина Пачова – история и цивилизация, български език

Георги Белчев – история и цивилизация

Спаска Бистрашка – география и икономика

Мария Аргирова – география и икономика

Радка Георгиева – география и икономика

Пенка Минчева – изобразително изкуство

Русанка Русанова – музика

Мирослава Панайотова – музика, целодневно обучение

инж. Мария Минковска – труд и техника

Александър Враджев – физическо възпитание, информационни технологии

Даниела Генчева – физическо възпитание

Иван Начев – физическо възпитание

Нина Докова – физическо възпитание

Петър Манолов – физическо възпитание, изобразително изкуство

Силвия Иванова – физическо възпитание

Надежда Стойкова – философски цикъл

Иван Станев – философски цикъл

Десислава Гюдженова – педагогически съветник

Ангел Шиков – педагогически съветник, немски език

Евгения Чапръзова – ресурсен учител

Светлана Тодорова – целодневно обучение

Радина Петрова – целодневно обучение

Цветана Коджейкова – целодневно обучение

Иван Проданов – целодневно обучение