Гимназиален етап

Богдана Калъчева – английски език
Зорница Минкова – английски език
Кямил Рашид – английски език
Дафина Тодорова – английски език
Недялка Четинова – английски език
Нина Палчева – английски език
Павлинка Стефанова – английски език
Тотка Маджарова – английски език
Татяна Балашова – английски език
Петя Димова – английски език
Анелия Николова – биология и здравно образование
Нели Христова – биология и здравно образование 
Ваня Георгиева – химия, човекът и природата
Донка Литова – български език и история
Георги Боюклиев – български език и литература
Елена Присадова – български език и литература
Иван Шаламанов – български език и литература
Петър Брайков – български език и литература
Таня Колева – български език и литература
Златка Видолова – български език и литература
Мария Комбова – български език, немски език
Стоянка Христова – български език, немски език
Спаска Бистрашка – география и икономика
Мария Аргирова – география и икономика
Антон Минев  – география и икономика
Дончо Парталски – изобразително изкуство
Антония Василева – информатика и информационни технологии
инж. Ирена Арабаджиева – информатика и информационни технологии
инж. Пенка Иванова – информатика и информационни технологии
инж. Татяна Дечева – информатика и информационни технологии
Ирина Найденова – информатика и информационни технологии
Минка Мишевска – информатика и информационни технологии, математика
инж. Елена Начева – информационни технологии, математика
Пенка Гънчева – история и цивилизация
Цветелина Пачова – история и цивилизация, български език
Георги Белчев – история и цивилизация, философски цикъл
Димитрия Герова – математика
Иванка Груева – математика
Мария Дочева – математика
Стоянка Неделева – математика и физика
Тодор Лилов – математика
Русанка Русанова – музика
Елена Митева – музика
Мария Минковска – труд и техника
Стойка Ботева – физика и астрономия
Александър Враджев – физическо възпитание
Даниела Генчева – физическо възпитание
Иван Начев – физическо възпитание
Нина Докова – физическо възпитание
Петър Манолов – физическо възпитание, изобразително изкуство
Надежда Стойкова – философски цикъл
Таня Велешка – философски цикъл
Мария Иванова – химия и опазване на околната среда
Десислава Гюдженова – педагогически съветник
Ангел Шиков – педагогически съветник
Евгения Чапръзова – ресурсен учител
Станка Камбурова – целодневно обучение
Васил Кинанов – целодневно обучение
инж. Цветан Данчев – завеждащ компютърни кабинети