Гимназиален етап

Богдана Калъчева – английски език

Зорница Минкова – английски език

Кямил Рашид – английски език

Дафина Тодорова – английски език

Недялка Четинова – английски език

Нина Палчева – английски език

Павлинка Стефанова – английски език

Тотка Маджарова – английски език

Татяна Балашова – английски език

Радина Петрова – английски език

Анелия Николова – биология и здравно образование

Нели Христова – биология и здравно образование

Ваня Георгиева – химия, човекът и природата

Донка Литова – български език и история

Елена Присадова – български език и литература

Иван Шаламанов – български език и литература

Петър Брайков – български език и литература

Таня Колева – български език и литература

Златка Видолова – български език и литература

Васил Кинанов – български език и литература

Стоянка Христова – български език, немски език

Анелия Юнакова–  немски език

Десита Горова – испански език, целодневно обучение

Спаска Бистрашка – география и икономика

Мария Аргирова – география и икономика

Антон Минев  – география и икономика

Дончо Парталски – изобразително изкуство

Антония Василева – информатика и информационни технологии

инж. Ирена Арабаджиева – информатика и информационни технологии

инж. Пенка Иванова – информатика и информационни технологии

инж. Татяна Дечева – информатика и информационни технологии

д-р Ирина Найденова – информатика и информационни технологии

Минка Мишевска – информатика и информационни технологии, математика

инж. Елена Начева – информационни технологии

Пенка Гънчева – история и цивилизация

Цветелина Пачова – история и цивилизация, български език

Георги Белчев – история и цивилизация, философски цикъл

Димитрия Герова – математика

Иванка Груева – математика

Мария Дочева – математика, информатика и информационни технологии

Стоянка Неделева – математика и физика

Тодор Лилов – математика

Русанка Русанова – музика

Мария Минковска – труд и техника

Стойка Ботева – физика и астрономия

Александър Враджев – физическо възпитание

Даниела Генчева – физическо възпитание

Иван Начев – физическо възпитание

Нина Докова – физическо възпитание

Петър Манолов – физическо възпитание, изобразително изкуство

Надежда Стойкова – философски цикъл

Мария Иванова – химия и опазване на околната среда

Десислава Гюдженова – педагогически съветник

Ангел Шиков – педагогически съветник

Евгения Чапръзова – ресурсен учител

Станка Камбурова – целодневно обучение

Мирослава Панайотова – целодневно обучение