Начален етап

Диана Маринова – учител в начален етап

Анастасия Враджева – учител в начален етап

Станимира Вълкова – учител в начален етап

Стефка Генова – Гешева – учител в начален етап

Златка Ковачева – учител в начален етап

Светлана Маркова – учител в начален етап

Ганка Юнакова – учител в начален етап

Мария Нейкова – учител в начален етап

Венета Васева – учител в начален етап

Чавдарина Манолова – учител в начален етап

Розалина Маринска – учител в начален етап

Мария Юрукова – учител в начален етап

Христина Донкова – учител в начален етап

Боряна Козичкова – учител в начален етап

Катя Дернева – учител в начален етап

Татяна Писачева – учител в начален етап

Даниела Тарапанова – учител в начален етап

Елена Куртева – учител в начален етап

Христина Кънева – учител в начален етап

Нена Станева – учител в начален етап

Галина Неделчева – учител в начален етап

Стоянка Нончева – учител в начален етап / английски език

Видка Станева – учител в начален етап / английски език

Радка Паунова – учител в начален етап / музика

Румен Начев – учител ГЦОУД

Златка Ковачева – учител ГЦОУД

Мария Нейкова – учител ГЦОУД

Десислава Иванова – учител ГЦОУД

Нина Ръждова-Пенчева – учител ГЦОУД

Минка Чакърова – учител ГЦОУД

Мария Стойчева – учител ГЦОУД

Марин Ненов – учител ГЦОУД

Галина Неделчева – учител ГЦОУД

Пепа Станева – учител ГЦОУД

Веселина Димитрова – учител ГЦОУД

Елена Скевова – учител ГЦОУД

Йорданка Мазълова – учител ГЦОУД

Веселина Цанкова – учител ГЦОУД

Павлена Стефанова – учител ГЦОУД

Надежда Василева – учител ГЦОУД

Светлана Йочева – учител ГЦОУД

Ирина Костадинова – учител ГЦОУД

Виделина Краева – учител ГЦОУД

Станко Маринов – учител ГЦОУД

Светлана Велева– учител ГЦОУД

Маргарита Тилева – учител ГЦОУД

Ирина Костадинова – учител ГЦОУД

Милена Угренова – религия / педагогически съветник

Марина Богойска – логопед