Начален етап

Диана Маринова – начален учител
Анастасия Враджева 
– начален учител
Станимира Вълкова
– начален учител
Стефка Генова–Гешева
– начален учител
Златка Ковачева
 – начален учител
Светлана Маркова – начален учител
Ганка Юнакова – начален учител
Мария Нейкова – начален учител
Венета Васева – начален учител
Чавдарина Манолова  начален учител
Росица Салчева начален учител
Розалина Маринска – начален учител
Мария Юрукова  начален учител
Христина Донкова – начален учител
Боряна Козичкова – начален учител
Тодорка Христова – начален учител
Катя Дернева – начален учител
Татяна Писачева – начален учител
Даниела Тарапанова – начален учител
Румен Начев – начален учител
Славка Гигелова – начален учител
Руска Ботева – начален учител
Недялка Пенкова – начален учител
Пенка Буздрева  начален учител
Десислава Иванова – начален учител
Нина Пенчева – начален учител
Елена Куртева – начален учител
Минка Чакърова – начален учител
Мария Стойчева  начален учител
Марин Ненов – начален учител
Галина Неделчева – начален учител
Пепа Станева – начален учител
Веселина Димитрова – начален учител
Елена Скевова – начален учител
Йорданка Мазълова – начален учител
Стоянка Нончева – начален учител/ английски език
Видка Станева – начален учител/ английски език
Радка Паунова – начален учител/ музика
Анна Нончева – подготвителна група
Милена Угренова – религия / педагогически съветник
Марина Богойска – логопед