Начален етап

Диана Маринова – учител в начален етап

Анастасия Враджева – учител в начален етап

Станимира Вълкова – учител в начален етап

Стефка Генова – Гешева – учител в начален етап

Нена Станева – учител в начален етап

Светлана Маркова – учител в начален етап

Ганка Юнакова – учител в начален етап

Галина Неделчева– учител в начален етап

Венета Васева – учител в начален етап

Чавдарина Манолова – учител в начален етап

Розалина Маринска – учител в начален етап

Мария Юрукова – учител в начален етап

Христина Кънева – учител в начален етап

Христина Донкова – учител в начален етап

Боряна Козичкова – учител в начален етап

Катя Дернева – учител в начален етап

Татяна Писачева – учител в начален етап

Даниела Тарапанова – учител в начален етап

Стоянка Нончева – учител в начален етап / английски език

Видка Станева – учител в начален етап / английски език

Радка Паунова – учител в начален етап / музика

Румен Начев – учител ГЦОУД

Павлена Стефанова – учител ГЦОУД

Елена Куртева – учител ГЦОУД

Десислава Йорданова – учител ГЦОУД

Нина Ръждова-Пенчева – учител ГЦОУД

Минка Чакърова – учител ГЦОУД

Марин Ненов – учител ГЦОУД

Пепа Станева – учител ГЦОУД

Веселина Димитрова – учител ГЦОУД

Елена Скевова – учител ГЦОУД

Йорданка Мазълова – учител ГЦОУД

Веселина Цанкова – учител ГЦОУД

Надежда Василева – учител ГЦОУД

Ирина Костадинова – учител ГЦОУД

Виделина Краева – учител ГЦОУД

Маргарита Тилева – учител ГЦОУД

Милена Угренова – педагогически съветник/ресурсен учител

Марина Богойска – логопед