Начален етап

Диана Маринова – начален учител

Анастасия Враджева – начален учител

Станимира Вълкова – начален учител

Стефка Генова – Гешева – начален учител

Златка Ковачева – начален учител

Светлана Маркова – начален учител

Ганка Юнакова – начален учител

Мария Нейкова – начален учител

Венета Васева – начален учител

Чавдарина Манолова – начален учител

Росица Салчева – начален учител

Розалина Маринска – начален учител

Мария Юрукова – начален учител

Христина Донкова – начален учител

Боряна Козичкова – начален учител

Катя Дернева – начален учител

Татяна Писачева – начален учител

Даниела Тарапанова – начален учител

Стоянка Нончева – начален учител / английски език

Видка Станева – начален учител / английски език

Радка Паунова – начален учител / музика

Румен Начев – начален учител

Тодорка Христова – начален учител

Руска Ботева – начален учител

Недялка Пенкова – начален учител

Десислава Иванова – начален учител

Нина Пенчева – начален учител

Елена Куртева – начален учител

Минка Чакърова – начален учител

Мария Стойчева – начален учител

Марин Ненов – начален учител

Галина Неделчева – начален учител

Пепа Станева – начален учител

Веселина Димитрова – начален учител

Елена Скевова – начален учител

Йорданка Мазълова – начален учител

Веселина Цанкова – начален учител

Павлена Стефанова – начален учител

Надежда Василева – начален учител

Светлана Йочева – начален учител

Милена Угренова – религия / педагогически съветник

Марина Богойска – логопед