Ръководство и администрация

Мариана Манчева – Директор

Росица Минчева – Заместник-директор по учебната дейност
Мария Тодорова – Заместник-директор по учебната дейност
Мария Василева – Митковска – Заместник-директор по административната дейност
Главен счетоводител – Даниела Маркова
Касиер-счетоводител – Величка Данчева
Библиотекар – Зорница Стефанова
Домакин – Анастасия Янева