Ръководство и администрация

Мариана Манчева – Директор

Росица Минчева – Заместник-директор по учебната дейност
Мария Тодорова – Заместник-директор по учебната дейност
Недялка Петрова – Заместник-директор по административната дейност
Главен счетоводител – Даниела Маркова
Касиер-счетоводител – Мариана Минкова
Библиотекар – Зорница Стефанова
Домакин – Анастасия Янева