Актуални конкурси и състезания

  • „Нарисувай Коледа за героите в бяло“ – 1. – 12. клас, срок 18 декември – информация и условия за участие
  • Коледни конкурси – 1. – 12. клас, срок 15 декември – обява
  • Литературен конкурс „Ще ви разкажа за моя спасител“ – 8. – 11 клас – срок 1 март 2021г. – обява и писмо