Месец Ноември 2013г.

в календара ни за месец ноември

ноември

Състезание „Аз рисувам” 20.11.2013 год.
Начален курс
Ден на християнското семейство 21.11.2013 год. от 18.00 ч
в Обреден дом