Месец Септември 2013г.

в календара ни за месец септември

zx320y320_2080986

Откриване на учебната година – начален курс

16.09.2013г.,    9.00ч.

Откриване на учебната година – среден и горен курс 16.09.2013г., 10.00ч.
Родителска среща – начален курс 18.09.2013г., 17.30ч.
Родителска среща – среден и горен курс 25.09.2013г., 17.30ч.