Месец Януари 2016г.

в календара ни за месец януари

януари

Освобождението на Карлово – инициативи за отбелязване на бележитата дата

До 08.01.2016г.

Обявяване на литературен конкурс за написване на есе, посветено на Васил Левски

До 10.01.2016г.

Беседа и презентация на тема „Агресията срещу децата и влиянието на интернет пространството

До 20.01.2016г.

Обявяване на конкурс за графичен дизайн на покана за патронния празник

До 22.01.2016г.

Анкета и презентация за самочувствието на ученика и отношението му към красотата

До 25.01.2016г.

Справяне с конфликти – интерактивни игри

До 29.01.2016г.

Празник на цифрите

До 30.01.2016г.

Празник на буквите

До 30.01.2016г.