Месец Май 2016г.

в календара ни за месец май

726434321111

НВО IV клас

10.05.2016г. Математика
12.05.2016г. Български език и литература
13.05.2016г. Човекът и природата
16.05.2016г. Човекът и обществото
13.05.2016г. Изпращане на випуск 2016

НВО VII клас

18.05.2016г. Български език и литература
20.05.2016г. Математика
26.05.2016г. КОО “Обществени науки , гражданскообразование и религия“
27.05.2016г. Чужди езици
30.05.2016г. КОО „Природни науки и екология“

ДЗИ XII клас

18.05.2016г. Български език и литература
20.05.2016г. Втори държавен зрелостен изпит