Учебна 2020/2021г.

11 май – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата

Учениците от начален курс на СУ „Васил Левски“ се включиха в инициатива за краснопис и бяха наградени с грамоти!

Тук може да разгледате наградените ученици по класове:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас


22 април – Деня на Земята

С поредица от инициативи СУ” Васил Левски” отбелязва 22 април – Деня на Земята. По този повод и второкласниците от СУ „Васил Левски“ участваха в инициативата „Пазим общия ни дом – Земята“. Осемте отбора, сформирани от различните паралелки, приложиха знания и умения, за да се справят със забавните предизвикателства, подготвени от самите тях. Силните емоции превърнаха деня в истински празник! Другите инициативи:
1. Презентация на тема “Спасете Земята” създадена от Павел Дойков, ученик от IVд и представена от него пред всички първокласници
2. Детска рисунка на тема : “Земята – моят дом
3. Почистване на двора на училището с участието на ученици от III и IV клас.

Празника завърши със символично пускане на зелени и бели балони.

Сниката е линк към албум


Баба Марта

В навечерието на Баба Марта учители и ученици от начален етап (втори, трети и четвърти клас) имаха възможност да проявят творчество, креативност и идейност, като участваха в групова работа за изработване на мартеници. На 1.03. Баба Марта ги посрещна и закичи малки и големи за здраве и благоденствие.

Част от ученици посетиха ЦНСТ, Старческият дом и болницата, за да раздадат мартеници.

Фотограф: Кристина Балкова


Ден на розовата фланелка 24.02-26.02.2021година

Всяка година, в последната сряда на месец февруари отбелязваме Международният ден за борба с училищният тормоз. Макар и по различна, през изминалата седмица отбелязахме в розов цвят и  различни инициативи с участието на ученици от 2,4,10 клас. Тези инициативи  ни помагат да се противопоставяме на тормоза и да можем да преодоляваме критични ситуации всеки ден. Смисълът на този ден е казвайки: „Не на тормоза и насилието“, е да поощрим подкрепящото поведение, позитивната нагласа в малките мили жестове един към друг.

Фотограф: Кристина Балкова