Клас на месеца

Връчване на наградата „Клас на месеца“

Председателят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Карлово – Антон Минев, връчи на 9 т.м. грамоти и плакети на номинираните в конкурса „Клас на месеца“ за януари и февруари 2018-а.
Наградите получиха представители на паралелките и техните класни ръководители.
За януари във втора възрастова група бе награден VІб клас от СУ „Васил Левски” – Карлово с класен ръководител Димитрия Герова. В трета възрастова група наградата получи ІХа клас от същото училище с класен ръководител Пенка Гънчева.
Във ІІ-ра възрастова група награден отново е Vг клас от СУ „Васил Левски” Карлово с класен ръководител Иван Шаламанов.

Честито на наградените!

Източник: МКБППМН Карлово

На 19.01.2018г., Секретаря на МКБППМН – Нели Минчева връчи грамота и плакет на Vг клас от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово. Те достойно заслужиха „Клас на месец ноември и месец декември“ 2017 г.
ІХа клас получи своя приз в третата възрастова група – Горен курс и станаха „Клас на месец ноември”.

Честито на наградените! Желаем им здраве, нови творчески успехи и мотивация да се борят за голямата награда „Клас на годината” .

Конкурсът на МКБППМН – Карлово „Клас на месеца” продължава и през новата учебна 2017/2018 г. Целта е превенция отпадането на ученици от образователната система.
На 29.11.2017 г., Секретаря на МКБППМН – Нели Минчева връчи грамота и плакет на Vг клас и на VІІІб клас от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово. Учениците достойно заслужиха своята награда „Клас на месец октомври” и в двете възрастови групи.
Желаем им здраве, нови творчески успехи и мотивация да се борят за голямата награда „Клас на годината” – еднодневна екскурзия в страната.