СОУ „Васил Левски“

Педагогическият съвет присъди наградата на

СОУ „Васил Левски“

за 2014/2015 учебна година на

Лора Белперчинова и Стоян Лилов

ученици от XIIБ клас

за 2013/2014 учебна година на

Димитър Христов Палчев

ученик от XIIА клас

за 2011/2012 учебна година на

Мария Георгиева Чилингирова

ученичка от XIIБ клас