СУ „Васил Левски“

Педагогическият съвет присъди наградата на

СУ „Васил Левски“

за 2016/2017 учебна година на

Иван Литов и Николета Гешева

ученици от XIIа  клас

за 2015/2016 учебна година на

Александрина Угренова и Екатерина Стоянова

ученици от XIIа  клас

за 2014/2015 учебна година на

Лора Белперчинова и Стоян Лилов

ученици от XIIб клас

за 2013/2014 учебна година на

Димитър Христов Палчев

ученик от XIIа клас

за 2011/2012 учебна година на

Мария Георгиева Чилингирова

ученичка от XIIб клас