Правила

Правила  за противодействие срещу тормоза и агресията в училище

Като ученици на СУ “ Васил Левски“  ние приемаме следните правила:

 1. Имаме правото да бъдем такива каквито сме, но уважаваме правото на другия да бъде какъвто е;
 2. Трансформираме гнева си по конструктивен начин чрез спорт: удряне на боксова круша, скачане, бягане, фитнес, танци и др.; учим се на техники за овладяване на гнева, чрез ролеви игри;
 3. Проявяваме състрадание и чувствителност спрямо проблемите на другите
 4. При нужда се консултираме с педагогическия съветник
 5. Когато се налага прекъсваме или ограничаваме контактите с лица склонни към насилие
 6. Ако станем свидетели на тормоз в училище, веднага ще съобщим на учител или педагогическия съветник
 7. Отнасяме се с другите така, както искаме да се отнасят към нас
 8. Ние имаме повишен самоконтрол и не търпим и не използваме цинизми
 9. Имаме правото да учим колкото и както можем, но и да не пречим на другите да правят това;
 10. Изслушваме чуждото мнение, но и имаме право на мнение, различно от другите
 11. Различния човек е ценен колкото нас, няма да изолираме, защото сме толерантни
 12. Ние сме  отговорни за действията си – за това което правим и говорим, за това не се бием и не обиждаме ( брой до 10 преди да нагрубиш или удариш)
 13. Стараем се да сме учтиви, готови сме да спорим, но не със сила
 14. Разговаряме открито за проблемите, обсъждаме и решаваме казуси( всяка проява на агресия е вик за помощ, нужда от внимание)
 15. Не прибързваме с отрицателни оценки, въздържаме се да правим неща, които дразнят останалите
 16. Разговаряме с родителите си, с приятелите си за проблемите
 17. Знаем, че няма лоши хора, има лоши постъпки
 18. Ограничаваме филми и игри с изявена агресия
 19. Шеги и закачки правим в рамките на добрия тон и при пълна убеденост, че няма да уроним достойнството на някого
 20. Ние сме носители на добро възпитание и като такива избягваме да отправяме лични нападки оскърбителни думи, жестовe и заплахи против когото и да било; да имаме непристойно поведение;
 21. Не публикуваме и не коментираме снимки, видео, текстове, отнасящи се до личния живот на другия, които могат да доведат до уронване на достойнството
 22. Изготвяме табло за добри дела в класа и кутия за докладване на случаи на тормоз
 23. Пазим училищната собственост
 24. Спазваме правилата в училище

 „Всеки ден по нас хвърлят камъни, важното е какво строим с тях – мостове или стени“

DSCF1324