Ученически съвет

За учебната 2014/2015г., Ученическият съвет при СОУ „Васил Левски“ започна дейността си от месец октомври 2014г.

уч.съвет 2014-2015

Фотограф: Мария Кацарова


За учебната 2013/2014г., Ученическият съвет при СОУ „Васил Левски“ започна дейността си от 1 ноември 2013г.

   И тази година дейността на учениците ще бъде насочена към благотворителност, заявяване на активна гражданска позиция и разнообразяване живота в училище.

Ръководство на Ученическия съвет:

Председател: Христина Кузманова – XIIа клас

Членове: Александрина Угренова – Xа клас, Цветан Любчев – XIа клас, Пламена Калева – XIв клас, Николета Гешева – IXа клас и Мария Кацарова – VIII клас

cats

 Фотограф: Мария Кацарова