Прием

  И най-дръзката научна мечта е подчинена на традициите на СУ „Васил Левски“  – гр. Карлово.

        За учебната 2024/2025 година СУ „Васил Левски“ предлага прием на ученици след 7 клас, в 5 клас и в  1 клас.

 Посрещнете бъдещето сигурни в себе си и в знанията си!

Изборът е Ваш!