След 7 клас

За учебната 2020/2021 година СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

1. Профил „Чужди езици“ /Английски език/ 

Профилиращи предмети: Английски език, Немски език, Български език и литература и История и цивилизация

Висококвалифицирани учители, VIII подготвителен клас за изучаване на езика, втори чужд език от VIII клас.

 Конкурсни изпити:

   1. Бългaрски език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7 клас

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Информатика, Английски език и География и икономика.

Висококвалифицирани учители, VIII подготвителен клас за изучаване на езика, втори чужд език от IX клас.

 Конкурсни изпити:

   1. Български език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7 клас

3. Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и  опазване на околната среда, Информационни технологии и Английски език.

Висококвалифицирани учители, VIII подготвителен клас за изучаване на езика, втори чужд език от IX клас.

 Конкурсни изпити:

   1. Български език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7 клас

  Провеждане на изпитите:

– по български език и литература – 

– по математика – 

График по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба №11 от 28.03.2005 г. – тук.

 

Документи необходими за кандидатстване:

 • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
 • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
 • Когато ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга област, представя оригинал и копие и на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити.
 • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
 • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.