След 7 клас

За учебната 2024/2025 година СУ „Васил Левски“

 

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

1. Профил „Чужди езици“ 

Профилиращи предмети: Английски език, Български език и литература, Втори чужд език (немски или испански)

Разширена подготовка: Български език и литература

 Конкурсни изпити:

   1. Бългaрски език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7. клас

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език 

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Информатика, Английски език.

Разширена подготовка: Български език и литература

 Конкурсни изпити:

   1. Български език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7. клас

3. Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език  

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и  опазване на околната среда, Английски език.

Разширена подготовка: Български език и литература

 Конкурсни изпити:

   1. Български език и литература

   2. Математика

Балообразуване:

 • удвоени оценки по БЕЛ и Математика от НВО
 • оценките по БЕЛ и математика от свидетелство за завършен 7. клас

  Провеждане на изпитите:

– по български език и литература – 19.06.2024 год.

– по математика – 21.06.2024 год.

График по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2024/2025 г. съгласно наредба №11 от 28.03.2005 г. – тук.

 

 

Документи необходими за кандидатстване:

 • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
 • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
 • Когато ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга област, представя оригинал и копие и на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити.
 • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
 • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.