1 клас

За учебната 2024/2025 година

СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПЪРВИ КЛАС:

Училището предлага за изучаване:

  • английски език;
  • избираеми часове – английски език, български език и литература, математика;
  • факултативни часове – танцов състав, руски език, български език, народни инструменти (гъдулка, тамбура).

Учениците от I до IV клас се обучават в отделна сграда (бившето НУ „Д-р Иван Богоров“), което осигурява спокойна атмосфера за обучение и отдих на децата.

Учебните занятия са организирани целодневно.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване в първи клас – образец  docx 
  • Заявление за избираеми часове и полуинтернатна група – образец docx 
  • Заявление за факултативни часове – образец docx 
  • Декларация – образец  docx