5 клас

За учебната 2018/2019 година

СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПЕТИ КЛАС:

Учебни предмети, изучавани в часоветe по РП, определени в зависимост от желанията на учениците, отлична подготовка.