5 клас

За учебната 2024/2025 година

СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПЕТИ КЛАС:

Учебни предмети, изучавани в часовете по РП, определени в зависимост от желанията на учениците, отлична подготовка.

  • Заявление за записване в пети клас – образец docx