5 клас

За учебната 2017/2018 година

СУ „Васил Левски“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПЕТИ КЛАС:

Учебни предмети, изучавани в часоветe по ЗИП, определени в зависимост от желанията на учениците, втори чужд език /по избор/, отлична подготовка.