Обучение

136 години образование и духовност  

В СУ „Васил Левски“ се обучават ученици от I до XII клас, обхванати в двете степени на основно и на гимназиално образование.

Приоритети в развитието на училището са чуждоезиковото и профилираното обучение, със задълбочено изучаване на английски език, биология и здравно образование и информационни технологии. Като втори чужд език се изучават немски и испански език, в зависимост от предпочитанията, целите и амбициите на учениците за продължаване на образованието в страната или в чужбина.

СУ „Васил Левски“ е от първите иновативни училища в страната. Засилената ни работа по проектите на МОН цели развиването както на интелектуалните способности на учениците, така и на техните таланти. Традиционно е участието на нашите възпитаници в театрално студио, мажоретен състав, училищен хор, вокална група, танцов състав и др.

В първа степен на основно образование училището предлага на своите ученици изучаване на английски език още от I клас, а  в избираемите учебни часове те могат да изучават хореография, информационни технологии, религия, да участват във вокалната група или в мажоретния състав.

Дейността в училището е подчинена на желанието да се отговори максимално на очакванията на учениците, да им осигури образование, благодарение на което да бъдат конкурентноспособни, знаещи и можещи.