Обучение

130 години образование и духовност  

   В СУ „Васил Левски“ се обучават ученици от I до XII клас, разпределени в три степени на обучение: начална, основна и средна, както и две групи ПДГ.

   Приоритет в развитието на училището е чуждоезиковото и профилирано обучение. Още в ПДГ се предоставя възможност за изучаване на чужд език и хореография. В начален курс училището предлага за изучаване английски, немски и руски език (от II клас), часове по ЗИП – според предпочитанията на учениците и часове по СИП – хореография, мажоретен състав, вокална група, ИТ и др.

   Дейността в училището е подчинена на желанието да се отговори максимално на очакванията на учениците, да им осигури образование, благодарение на което да бъдат конкурентноспособни, знаещи и можещи.