Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
30.01 – 03.02.2021 г. междусрочна 
03.04.2020 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
08.04.2020 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература 
21.05.2020 г. – Втори ДЗИ 
11.06.2021 г. – НВО по български език и литература  в края на VII и X клас
14.06.2020 г. – НВО по математикаа  в края на VII и X клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
04.02.2021 г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021г.)– I – III клас (14 учебни седмици +  1 седмица за проектни дейности)
16.06.2021 г. – IV – VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2021 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )