Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. Коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. междусрочна за I – XII клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост
Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
07.02.2018 г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас ( 16 учебни седмици )
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици )