Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература 
23.05.2023 г. – Втори ДЗИ 
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по български език и литература  в края на VII и X клас
16.06.2023 г. – НВО по математикаа  в края на VII и X клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2023 г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )