Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. есенна
22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. Коледна
05.02.2019г. междусрочна 
30.03.2019г. – 07.04.2019г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2019г. – 07.04.2019г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
21.05.2019г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2019г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
Дни на провеждане на НВО в VII клас 
17.06.2019г. – НВО по български език и литература
19.06.2019г. – НВО по математика
21.06.2019г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
06.02.2019г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
15.05.2019г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019г. – V – VI клас ( 16 учебни седмици )
28.06.2019г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )