Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература 
20.05.2022 г. – Втори ДЗИ 
14.06.2022 г. – НВО по български език и литература  в края на VII и X клас
16.06.2022 г. – НВО по математикаа  в края на VII и X клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
02.02.2022 г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )