Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна 
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас
Неучебни дни:
20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература 
22.05.2020 г. – Втори ДЗИ 
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на  X клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – за I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )