Графици

II-ри срок 2020/2021 уч. година

  • График за провеждане на контролни работи за учениците 1. – 4. клас – тук
  • График за провеждане на класни и контролни работи за учениците 5. – 12. клас – тук
  • График за провеждане на консултации от класните ръководители с ученици и родители – тук
  • График за провеждане на консултации с учениците – тук

  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година – м. януари – тук
  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година – м. май – тук
  • График за провеждане на консултации с учениците от V до  XII клас през учебната 2019-2020 година – тук
  • График за провеждане на консултации с ученици и родители от класните ръководители и работа с училищната документация през учебната 2019-2020 година – тук
  • График за провеждане на допълнителни консултации по математика с учениците от VII-ми клас – тук