Графици

II-ви срок 2023/2024 уч. година

  • График за провеждане на контролни работи за учениците 1. – 4. клас – тук
  • График консултации начален курс 1. – 4. клас– тук
  • График за провеждане на класни и контролни работи за учениците 5. – 12. клас – тук
  • График за провеждане на консултации с учениците 5-6 клас чл. 25 – тук
  • График за провеждане на консултации с учениците 5-12 клас чл. 178 – тук
  • График за провеждане на консултации от класните ръководители с ученици и родители – тук
  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение над 16 години за учебната 2023/2023 година – м. януари – тук
  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година – м.юни – тук