Бюджет

Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства в училището

Бюджет на СУ „Васил Левски“ по години и касовото му изпълнение

 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024г. – тук
 • Бюджет 2024г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. – тук
 • Бюджет 2021г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. – тук
 • Бюджет 2020г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. – тук
 • Бюджет 2019г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. – тук
 • Бюджет 2018г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.  – тук
 • Бюджет 2017г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.  – тук
 • Бюджет 2016г.  – тук
 • Бюджет 2016г.  подписан от кметатук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.  – тук 
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.  – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 март 2014г. – тук
 • Бюджет 2014г.тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 март 2013г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 30 септември 2012г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 декември 2012г. – тук
 • Бюджет 2013г. тук