Бюджет

Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства в училището

В изпълнение на чл. 119 на ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. – тук
 • Бюджет 2018г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.  – тук
 • Бюджет 2017г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г. – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.  – тук
 • Бюджет 2016г.  – тук
 • Бюджет 2016г.  подписан от кмета – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.  – тук
 • Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.  – тук 
 • Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.  – тук
 • Бюджет 2014г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 март 2014г. – тук
 • Бюджет 2013г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 март 2013г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 30 септември 2012г. – тук
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31 декември 2012г. – тук