Документи за обучение от разстояние в електронна среда

Декларация за обучение от разстояние в електронна среда – тук

Заявление за ОРЕС повече от 30 дни – тук

Заявление за ОРЕС по-малко от 30 дни – тук

Обучение от разстояние в електронна среда – тук