Стратегия

  • Стратегия за развитие на училището през периода 2020-2025 година – тук
  • Стратегия за развитие на училището през периода 2020-2024 година – тук
  • Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020 година – тук