Учебни планове

планове паралелки

Тук ще намерите училищен учебен план за настоящата учебна година за всеки клас и паралелка

2023/2024 учебна година

Учебни планове – тук

2022/2023 учебна година

Учебни планове – тук

2021/2022 учебна година

Учебни планове –  тук

2020/2021 учебна година

Учебни планове –  тук

2019/2020 учебна година

Учебни планове –  тук

2018/2019 учебна година

Учебни планове –  тук

2017/2018 учебна година

Учебни планове – тук

2016/2017 учебна година

Учебни планове ПДГ – тук

Учебни планове 1-ви кластук

Учебни планове 2-ри клас – тук

Учебни планове 3-ти клас – тук

Учебни планове 4-ти клас – тук

Учебни планове 5-ти клас – тук

Учебни планове 6-ти клас – тук

Учебни планове 7-ми клас – тук

Учебни планове 8-ми кластук 

Учебни планове 8-ми Г,Д кластук

Учебни планове 9-ти клас – тук

Учебни планове 10-ти клас – тук

Учебни планове 11-ти клас – тук

Учебни планове 12-ти клас – тук

Разширена подготовка – тук

СИП и допълнителна подготовка – тук