Електронен дневник

Вие сте родител?

Бъдете информиран!

Електронният дневник Админ Плюс е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в българските училища. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище.

 Тази иновационна услуга е създадена с цел да се подобри качеството на образованието в България, както и да се увеличи реномето на българското училище.

https://login.adminplus.bg/