НВО

 

Важно за  учениците в VII клас относно изпитите по БЕЛ и по математика 

Информацията прочетете тук


Национално външно оценяване

 

IV клас

Български език и литература
Математика
Човекът и природата
Човекът и обществото
 
 
7 май 2014г
8 май 2014г.
12 май 2014г.
13 май 2014г.

VII клас

Български език и литература
Математика
КОО “Обществени науки , гражданско
образование и религия“
Чужди езици
КОО „Природни науки и екология“
 
 
21 май 2014г.
23 май 2014г.
26 май 2014г.
 
27 май 2014г.
28 май 2014г.
VIII клас
 
Чужд език

 

20 юни 2014г.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация за НВО през 2013/2014 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  -  тук
 
График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас - разгледайте или изтеглете файла
 
Още за кандидатстването след VII-ми клас - тук