НВО

 

Важно за  учениците в VII клас относно изпитите по БЕЛ и по математика 

Информацията прочетете тук


Национално външно оценяване

IV клас

Математика 10 май 2017г.
Български език и литература 12 май 2017г.
Човекът и природата 15 май 2017г.
Човекът и обществото 16 май 2017г.
VII клас

Български език и литература 19 май 2017г.
Математика 22 май 2017г.
Чужди езици 29 май 2017г.
VIII клас

Чужд език                                                        23 юни 2017г.


X клас

Онлайн оценяване на дигиталните компетентности                12 – 16 юни 2017 г.

 

Информация за НВО през 2016/2017 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  –  тук
График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла