НВО

 

Информация за НВО през 2023/2024 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  – тук

Национално външно оценяване

IV клас

начало 10:00 часа

Български език и литература 27 май 2024г.
Математика 28 май 2024г.
VII клас

начало 09:00 часа

Български език и литература 19 юни 2024г.
Математика 21 юни 2024г.
Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024г.

X клас 

начало 08:00 часа

Български език и литература (от 11ч.) 10 юни 2024г.
Математика 12 юни 2024г.
Чужд език (по желание на ученика) 11 юни 2024г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в две сесии
от 9:00 до 14:30 часа
14 юни 2024 г.

 График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла