НВО

 

Информация за НВО през 2021/2022 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  – тук

Национално външно оценяване

IV клас

начало 10:00 часа

Български език и литература 26 май 2022г.
Математика 27 май 2022г.
VII клас

начало 10:00 часа

Български език и литература 14 юни 2022г.
Математика 16 юни 2022г.
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022г.

X клас 

начало 09:00 часа

Български език и литература 14 юни 2022г.
Математика 16 юни 2022г.
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

 График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла