НВО

 

Важно за  учениците в VII клас относно изпитите по БЕЛ и по математика 

Информацията прочетете тук


Национално външно оценяване

IV клас

Математика 10 май 2016г.
Български език и литература 12 май 2016г.
Човекът и природата 13 май 2016г.
Човекът и обществото 16 май 2016г.
VII клас

Български език и литература 18 май 2016г.
Математика 20 май 2016г.
КОО“Обществени науки, гражданско образование и религия“ 26 май 2016г.
Чужди езици 27 май 2016г.
КОО“Природни науки и екология“ 30 май 2016г.
VIII клас
Чужд език                                                        20 юни 2016г.

 

Информация за НВО през 2015/2016 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  –  тук
График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла