НВО

 

Важно за  учениците в VII клас относно изпитите по БЕЛ и по математика 

Информацията прочетете тук


Национално външно оценяване

IV клас

Математика 10 май 2018г.
Български език и литература 14 май 2018г.
Човекът и обществото 16 май 2018г.
Човекът и природата 17 май 2018г.
VII клас

Български език и литература 21 май 2018г.
Математика 23 май 2018г.
VIII клас

Чужд език                                                        


X клас

Онлайн оценяване на дигиталните компетентности                11 – 15 юни 2018 г.

 

Информация за НВО през 2017/2018 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  –  тук
График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла