НВО

 

Важно за  учениците в VII клас относно изпитите по БЕЛ и по математика 

Информацията прочетете тук


Национално външно оценяване

IV клас

Български език и литература                    7 май 2015г
Математика                                                    8 май 2015г.
Човекът и обществото                                  12 май 2015г.
Човекът и природата                                   13 май 2015г.
VII клас

Български език и литература                           20 май 2015г.
Математика                                                           22 май 2015г.
КОО “Обществени науки , гражданско
образование и религия“                                    26 май 2015г.
Чужди езици                                                        27 май 2015г.
КОО „Природни науки и екология“                 28 май 2015г.
VIII клас
Чужд език                                                        19 юни 2015г.

 

Информация за НВО през 2014/2015 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  –  тук
График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла