НВО

 

Информация за НВО през 2022/2023 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН  – тук

Национално външно оценяване

IV клас

начало 10:00 часа

Български език и литература 29 май 2023г.
Математика 30 май 2023г.
VII клас

начало 10:00 часа

Български език и литература 13 юни 2023г.
Математика 16 юни 2023г.
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023г.

X клас 

начало 09:00 часа

Български език и литература 13 юни 2023г.
Математика 16 юни 2023г.
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в две сесии
от 8:30 до 14:30 часа
19 юни 2023 г.

 График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII-ми клас – разгледайте или изтеглете файла